Handreikingen

Op deze pagina vind je een overzicht van alle producten die Copiloten hebben gemaakt. Vragen? Mail naar info@copilootaanboord.nl.

Folders
Bekijk hier onze algemene folder over Copiloten.
Gedrukte folders aanvragen? Mail naar info@copilootaanboord.nl

Verslagen
Lees hier het verslag van de werkconferentie 'Kijk je even met me mee?' op 17 november 2022. 

Hulpmiddelenpalet
Wij zien je Wel heeft destijds een lijst gemaakt van hulpmiddelen die in de loop van het leven eigenlijk altijd nodig zijn voor mensen met ZEVMB. De behoefte aan ondersteunende hulpmiddelen begint wanneer babyspullen niet meer volstaan. In dit overzicht zie je over welke hulpmiddelen het gaat en of deze worden bekostigd en vanuit welke wet.

 


Handreikingen

Deze handreiking beschrijft een experiment binnen de pilot Copiloten in samenwerking met KinderThuisZorg Nederland. Het doel is om knelpunten te verhelpen in gezinnen met een kind met ZEVMB, waaronder overbelasting van ouders, ontbreken van coördinatie en communicatie tussen zorgverleners, en verschillen in kwaliteit van zorg. Hierbij worden kinderverpleegkundigen ingezet om de zorg te coördineren en te verbeteren.

 

 

Onderstaande handreiking beschrijft het proces indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ.

Video's
In deze animatie (2022) zie je hoe een Copiloot en een (Kinder)Verpleegkundige samenwerken in een gezin met een kind met ZEVMB.

In deze film (2022) zie je wat het werk van Copiloten inhoudt en welke impact het heeft op gezinnen met een kind met ZEVMB.

Image
Ilustratie van papieren vliegtuigje