Handreikingen

Deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning is per 1 januari 2024 verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar www.jouwmetgezel.nl

Op deze pagina vind je een overzicht van alle producten die Copiloten hebben gemaakt.

Folders

Bekijk hier onze algemene folder over Copiloten.


Verslagen

Lees hier het verslag van de werkconferentie 'Kijk je even met me mee?' op 17 november 2022. 


Hulpmiddelen

Kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) hebben net als andere kinderen het recht om thuis op te groeien. Hoewel in alle gezinnen met een kind met ZEVMB de situatie anders is, hebben ze een belangrijke overeenkomst: ze kunnen niet zonder hulpmiddelen. 

De hulpmiddelen die bijna altijd nodig zijn, staan in dit Palet Hulpmiddelen. Dit Palet is gemaakt door het programma Wij zien je Wel met input van vele ouders, projectleiders en Copiloten. De Copiloten hebben het in de praktijk gebruikt en op basis daarvan aangepast.  
De hulpmiddelen in dit palet zijn voor gezinnen met een kind met ZEVMB een belangrijke basis voor een goede kwaliteit van leven.  

Download het Palet Hulpmiddelen ZEVMB met Toelichting (pdf)

In onderstaande handreiking vind je een stappenplan om hulpmiddelen aan te vragen bij de gemeente en de zorgverzekeraar. We beschrijven hoe een hulpvraag ontstaat en in welke stappen het aanvraagproces verloopt.  
Deze handreiking is geschreven voor ouders en verzorgers van een kind met ZEVMB, cliëntondersteuners, mantelzorgmakelaars en andere zorgprofessionals die betrokken zijn bij de aanvraag van hulpmiddelen voor een kind met ZEVMB.

Download Handreiking Hulpmiddelen aanvragen voor kinderen met ZEVMB die thuis wonen (pdf)
 

Woningaanpassing 

Bij de zorg voor het kind zijn naast de ouders/verzorgers vaak veel zorgverleners betrokken. Ook zijn veel hulpmiddelen nodig, zoals een tillift, een bedbox en talrijke medische hulpmiddelen. Er komt dan ook een moment dat de woning aangepast moet worden. De hulpmiddelen worden groter en het huis wordt simpelweg te klein, de indeling te onpraktisch.
Het aanpassen van de woning is een ingewikkeld proces. Het lezen én samen bespreken van deze handreiking helpt ouders om goed voorbereid en eensgezind het proces in te gaan.

Download Handreiking Woningaanpassing ZEVMB (pdf) 

Overgang 18-/18+ kinderen met ZEVMB

Bij de overgang naar het 18e levensjaar komt veel kijken, in deze handreiking staat waar aan gedacht moet worden voordat een kind met ZEVMB 18 wordt.

Download Handreiking Overgang 18-/18+ kinderen met ZEVMB (pdf)

Coördinerend Kinderverpleegkundige

Wanneer er overzicht en coördinatie ontbreekt op de medische zorg, betrokken zorgverleners en/of medicatie is het mogelijk een kinderverpleegkundige in te zetten. De kinderverpleegkundige is er specifiek voor kwaliteit van leven van het kind. In deze handreiking lees je een stappenplan voor het aanvragen van een kinderverpleegkundige en de meerwaarde voor het gezin.

Download Handreiking Coördinatie van zorg in gezinnen met een kind met ZEVMB door kinderverpleegkundige (pdf)


Indicatie Wlz

Onderstaande handreiking beschrijft het proces van de indicatieaanvraag Wet langdurige zorg (Wlz) bij het CIZ.

Download Handreiking proces indicatieaanvraag Wlz CIZ ZEVMB (pdf) 
 

Video's

In deze animatie (2022) zie je hoe een Copiloot en een (kinder)verpleegkundige samenwerken in een gezin met een kind met ZEVMB.

In deze film (2022) zie je wat het werk van Copiloten inhoudt en welke impact dat heeft op gezinnen met een kind met ZEVMB.

Image
Ilustratie van papieren vliegtuigje