Samen werken - samen leren

Deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning is per 1 januari 2024 verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar www.jouwmetgezel.nl

Copiloten werken met diverse professionals en organisaties samen om de kwaliteit van het leven van alle gezinsleden rond een (volwassen) kind met ZEVMB te verbeteren.

Kenniscentrum ZEVMB 

Het ZEVMB-kenniscentrum is opgericht in oktober 2022 en komt voor uit het programma Wij zien je Wel, dat eind 2023 is afgerond. Wij hebben als Copiloten een nauwe samenwerking met het kenniscentrum dat o.a. verantwoordelijk is voor de toetsing of iemand tot de groep ZEVMB behoort, het ZEVMB-paspoort afgeeft en de ZEVMB-zorgstandaard ontwikkelt.

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK)

Copiloten maken deel uit van de regionale netwerken integrale kindzorg, dat zijn zeven regionale samenwerkingsverbanden van (zorg)professionals uit verschillende (zorg)organisaties en disciplines.

Coördinerend verpleegkundige

In samenwerking met kinderthuiszorg NL hebben we uitgewerkt wat de waarde is van een coördinerend verpleegkundige naast de Copiloot. Dat is in een aantal situaties een grote meerwaarde voor alle betrokkenen, zoals toegelicht in deze animatie.
Lees hier de handreiking over deze samenwerking: 

Kennis delen

We kijken steeds hoe we met andere organisaties krachten kunnen bundelen. Een aantal van de Copiloten heeft naast Copiloot nog een andere professionele achtergrond (zoals clientondersteuner, ergotherapeut, kinderverpleegkudige, medewerker vroeghulp, medewerker gemeente, jurist...) . Dit is een mooie manier om zo goed mogelijk kennis uit te wisselen en om te werken aan goede onderlinge doorverwijzing.

Gebundelde kennis en informatieve films en artikelen delen wij op onze pagina ‘Producten toolkit’. 

Zorgkantoren en zorgverzekeraars CIZ en SVB

Bij vele instanties, die betrokken zijn bij deze gezinnen hebben we aanspreekpunten, die we betrekken bij soms lastige vragen; het is in deze gezinnen altijd maatwerk. Samen lossen we deze dan op en zo leren we samen over de best passende oplossingen voor deze gezinnen.