Onderzoeken

Deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning is per 1 januari 2024 verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar www.jouwmetgezel.nl

Onderzoeken

De pilot Copiloten is ontstaan vanuit het programma Wij zien je Wel en uitgevoerd binnen het brede programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken gedaan die inzicht geven in wat deze inzet betekent voor de gezinnen, betrokken organisaties, de samenleving en de financiering:

  • de inzet van een Copiloot bespaart leed en kosten op verschillende fronten; een maatschappelijke business case over de inzet van Copiloten
  • de inzet van Copiloten hebben grote waarde voor de gezinnen: ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’
  • de meerwaarde van deze aanpak in het geheel van pilots gespecialiseerde clientondersteuning, inclusief vergelijkbare projecten binnen het programma Volwaardig leven -  ‘Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten’
  • inzicht in mogelijkheden hoe de gespecialiseerde clientondersteuners geborgd kunnen worden: ‘Domeinen overstijgen
  • In het ‘Onderzoek meerwaarde Copiloten: wat werkt?’ laat AEF zien dat ouders, Copiloten en samenwerkingspartners aangeven dat als een Copiloot langdurig en al vroeg bij een gezin betrokken wordt, er rust en vertrouwen kan ontstaan en meer ruimte voor maatschappelijke participatie. De inzet van de Copiloot kent grote pieken en dalen: flexibiliteit en beschikbaarheid blijkt belangrijk. Samenwerkingspartners zien duidelijke meerwaarde en wensen dat de samenwerking met Copiloten verder intensiveert.
  • Uit onderzoek van Pluut & Partners blijkt dat Copiloten ervaren dat zij echt kunnen doen wat nodig is. Dat leidt tot een werktevredenheid van gemiddeld een 9. Pluut&Partners brachten de succesfactoren van de pilots Copiloten en Casemanager Hersenletsel in kaart aan de hand van het 7s-model (Channon& Caldart, 2015). Dit model benoemt zeven elementen die van invloed zijn op het succes van een organisatie. In de pilots zijn alle zeven S'en gericht op het kunnen doen wat nodig is, dankzij een cultuur van permanent leren als persoon, als team en als organisatie. Lees in de rapportage alles over de resultaten van het actieonderzoek naar de pilots Copiloten en Casemanager Hersenletsel 'Wat nodig is voor kunnen doen wat nodig is'.  Om van te leren voor toekomstige innovaties!

De goede ervaringen en meerwaarde hebben het ministerie van VWS geïnspireerd om op zoek te gaan naar een passend vervolg. 

Vroeg ZEVMB

We zien in de praktijk ook de preventieve waarde van de vroege inzet van een Copiloot bij gezinnen, waarbij ouders nog maar net weten dat het kind waarschijnlijk zal opgroeien met ZEVMB. Kinderartsen en andere professionals kunnen ouders van deze heel jonge kinderen wijzen op de mogelijkheid van een Copiloot. Wij hopen met de vroege inzet van een Copiloot de organisatie van de zorg vanaf de basis goed te starten, zodat de balans in het gezin kan worden bewaard en veel leed voorkomen.