Onderzoeken

Onderzoeken

De pilot Copiloten is ontstaan vanuit het programma Wij zien je Wel en uitgevoerd binnen het brede programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS. Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken gedaan die inzicht geven in wat deze inzet betekent voor de gezinnen, betrokken organisaties, de samenleving en de financiering:

  • de inzet van een Copiloot bespaart leed en kosten op verschillende fronten; een maatschappelijke business case over de inzet van Copiloten
  • de inzet van Copiloten hebben grote waarde voor de gezinnen: ‘Een Copiloot geeft een ZEVMB-gezin lucht en ruimte’
  • de meerwaarde van deze aanpak in het geheel van pilots gespecialiseerde clientondersteuning, inclusief vergelijkbare projecten binnen het programma Volwaardig leven -  ‘Ondersteuning op maat voor mensen met een beperking en hun naasten’
  • inzicht in mogelijkheden hoe de gespecialiseerde clientondersteuners geborgd kunnen worden: ‘Domeinen overstijgen
  • In het ‘Onderzoek meerwaarde Copiloten: wat werkt?’ laat AEF zien dat ouders, Copiloten en samenwerkingspartners aangeven dat als een Copiloot langdurig en al vroeg bij een gezin betrokken wordt, er rust en vertrouwen kan ontstaan en meer ruimte voor maatschappelijke participatie. De inzet van de Copiloot kent grote pieken en dalen: flexibiliteit en beschikbaarheid blijkt belangrijk. Samenwerkingspartners zien duidelijke meerwaarde en wensen dat de samenwerking met Copiloten verder intensiveert.

De goede ervaringen en meerwaarde hebben het ministerie van VWS geïnspireerd om op zoek te gaan naar een passend vervolg. Hierover zal VWS in het komende half jaar meer bekend maken. 

Vroeg ZEVMB

We zien in de praktijk ook de preventieve waarde van de vroege inzet van een Copiloot bij gezinnen, waarbij ouders nog maar net weten dat het kind waarschijnlijk zal opgroeien met ZEVMB. Kinderartsen en andere professionals kunnen ouders van deze heel jonge kinderen wijzen op de mogelijkheid van een Copiloot. Wij hopen met de vroege inzet van een Copiloot de organisatie van de zorg vanaf de basis goed te starten, zodat de balans in het gezin kan worden bewaard en veel leed voorkomen.