Wat is ZEVMB?

Deze vorm van gespecialiseerde cliƫntondersteuning is per 1 januari 2024 verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar www.jouwmetgezel.nl

Wat is ZEVMB?

Er zijn twee kenmerken die bepalen of mensen tot de groep ZEVMB behoren:

  1. Er is altijd sprake van een zeer ernstige verstandelijke beperking. Een zeer ernstige verstandelijke beperking betekent dat de verstandelijke beperking dusdanig ernstig is dat het IQ niet betrouwbaar te meten is.
  2. Er is altijd sprake van een zeer ernstige motorische beperking, waardoor mensen met ZEVMB niet of nauwelijks gericht en bewust kunnen bewegen.

De combinatie van deze kenmerken zorgt voor een beeld waarbij er geen of zeer beperkte mogelijkheden zijn voor ontwikkeling op cognitief en motorisch vlak. 

  • Zie voor meer informatie de website van het ZEVMB kenniscentrum.
  • De film 'Wat je niet ziet' laat zien wat de impact is van een (volwassen)kind met ZEVMB op het gezinsleven.

Predikaat ZEVMB

Als een gezin zich aanmeldt voor een Copiloot zal eerst een toetsing door experts plaatsvinden. Zij beoordelen of het kind tot de groep ZEVMB behoort.

Meer informatie

  • meld je/ een gezin aan voor een Copiloot bij Metgezel. Ga naar www.jouwmetgezel.nl
  • ga naar het ZEVMB kenniscentrum voor meer informatie over ZEVMB
  • gaan naar 2CU voor contact met ouders met een (volwassen) kind met ZEVMB