Copiloten doen wat nodig is

Deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning is per 1 januari 2024 verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar www.jouwmetgezel.nl

Een Copiloot ondersteunt gezinnen met een kind met ZEVMB en heeft de opdracht: doe wat nodig is. In de afgelopen jaren hebben we met de gezinnen en samen met vele andere betrokken professionals onderzocht wat nodig is om de kwaliteit van leven te verbeteren, voor ieder gezinslid en voor het gezin als geheel. ‘Doen wat nodig is’ kan er heel verschillend uitzien en bestaat vaak uit:

  • morele steun en luisterend oor voor een gezin met een zware zorgtaak
  • signaleren en formuleren van de hulpvragen
  • inschakelen van de juiste professionals
  • signaleren en oplossen van knelpunten
  • het aanvragen van indicaties, medicatie en hulpmiddelen 
  • afstemmen van de zorg, organiseren MDO, bijschakelen extra zorg of steun
  • maken en inzet van een ondersteuningsplan en online gezinsdossier
  • verzamelen van informatie en opstellen verantwoordingsrapportages
  • vooruit kijken en anticiperen op veranderingen die er aan komen, bv door groei van het kind of de overgang van 18- naar 18+ jaar.

Ouders hebben een eigen gezinsdossier op een online platform (Jouw Omgeving). De Copiloot maakt hier gebruik van en kan ook andere professionals op dit platform betrekken om informatie uit te wisselen en te delen.