Ervaringen

Hier vind je een schets van de ervaringen van gezinnen en Copiloten.

Ouders aan het woord

Op verschillende manieren en podia hebben ouders hun ervaringen met een Copiloot verwoord:

Bekijk de film ‘Copiloot in beeld’ om een indruk te krijgen van het werk van de Copiloot. 

Samenwerkingen