Gespecialiseerde steun rond een kind met ZEVMB

Deze vorm van gespecialiseerde cliëntondersteuning is per 1 januari 2024 verder gegaan onder de naam Metgezel. Voor meer informatie ga naar www.jouwmetgezel.nl

Wil je een Metgezel (ZEVMB)? Dan heb je het ZEVMB-paspoort nodig. Meer informatie over het ZEVMB-paspoort en hoe je het aanvraagt, vind je op de website van het ZEVMB-kenniscentrum. www.zevmb.nl/paspoort.

Wat zijn Copiloten?

De Copiloot helpt en ontzorgt een gezin met een (volwassen) kind met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en helpt de balans te herstellen of te behouden binnen het gezin. Deze gezinnen hebben met veel onderdelen van het zorgstelsel te maken. De regeltaken zijn enorm en zij ervaren dat je steeds opnieuw moet uitleggen en dat het lastig is om samenhang en continuïteit van de zorg te organiseren. En dat naast een onmogelijk zware zorgtaak 24 uur per dag, elke dag.

In 2018 zijn we binnen het programma Volwaardig Leven gestart met de pilot Copiloten. Copiloten ondersteunen deze gezinnen bij (zorg)aanvragen, knelpunten, administratie, praktische zaken en zij bieden emotionele steun. ‘Doen wat nodig is’ is het motto waarmee een Copiloot naast een gezin staat. Centraal staat de vraag: ‘wat is nodig om het gezin zo veel mogelijk in balans te brengen of houden met de zorg die een (volwassen) kind met ZEVMB nodig heeft, waardoor iedereen er mag en kan zijn.’

Deze aanpak blijkt heel waardevol en effectief. Daarom heeft het ministerie van VWS besloten om de inzet van Copiloten ook na 2022 voor tenminste 5 jaar voort te zetten.

Op deze website vindt u meer informatie over de pilot, ervaringen, organisaties die bij de Copiloten betrokken zijn en relevante rapportages en verslagen.

Image
Stylistische weergave van gezin met kind