Minister onder indruk van het effect van Copiloten

Een van de pilots gespecialiseerde clientondersteuning

Kwaliteit van leven

Nathalie en Daan zijn ouder van dochtertje Fervène. Fervène had zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en is afgelopen januari op zesjarige leeftijd overleden.
Daan: ‘Toen Nathalie zwanger was van Fervène waren we al onder medisch toezicht en dat is  sindsdien zo gebleven. Ze had 24 uur per dag medische zorg nodig.'

Nathalie: ‘Fervène woonde deels thuis en deels in een verpleegkundig kinderzorghuis. We wilden graag dat ze in de laatste periode van haar leven thuis was, zodat we goed afscheid van haar konden nemen.’ Om deze wens te realiseren, moet je met veel verschillende partijen in gesprek. ’ Daan: ‘Copiloot Brenda speelde een belangrijke rol in deze zoektocht en gaf waardevolle tips om goed met elkaar in gesprek te gaan over Fervène’s kwaliteit van leven. Met haar hulp zetten we belangrijke stappen in dit proces en lukte het om thuis afscheid te nemen van Fervène.'
Nathalie: ‘Dankzij de ondersteuning van Copiloot Brenda voelden we ons vaker echt ouders voor Fervène. We kregen steeds meer de zeggenschap over ons leven terug.’

Daan licht toe: 'Je merkt dat er echt een netwerk achter Copiloot Brenda staat. Ze hebben samen heel veel kennis die elkaar aanvult; de een weet veel over hulpmiddelen en de ander over bijvoorbeeld aanvragen van de Wlz-indicatie. Dit heb je echt nodig met een kind dat zoveel zorg nodig heeft.'

Meerwaarde gespecialiseerde cliëntondersteuning aangetoond

Uit het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau DSP uit 2021 blijkt dat de inzet van gespecialiseerde cliëntondersteuning leidt tot een gevoel van steun voor alle betrokkenen en tot betere communicatie tussen zorgaanbieders, instanties, cliënten en naasten. Ook zorgt het inzetten van een gespecialiseerde cliëntondersteuner voor het sneller vinden van passende zorg, minder verhuizingen, uitplaatsingen en voor het voorkomen van nieuwe crisissituaties of escalaties. Dit leidt weer tot lagere zorgkosten.

Beter toepassen van kennis in een complexe situatie

Om rechtstreeks van betrokkenen te horen wat hun ervaringen zijn met gespecialiseerde cliëntondersteuning, ging minister Helder op 5 april 2022 in gesprek met een aantal pilotdeelnemers en hun ondersteuners. Na afloop vertelt ze onder de indruk te zijn van de gesprekken: “Ik heb gehoord hoe waardevol deze ondersteuning is voor de mensen met beperkingen en hun naasten. Het is fijn dat er zo’n netwerk is, want zo win je aan kwaliteit met elkaar. Zeker als het gaat om het beter toepassen van kennis over de beperking en de complexe situatie. Daarin is deze vorm van ondersteuning een hele belangrijke schakel”.

 

 

Image
Minister aan tafel met clientondersteuners