Een Copiloot aanvragen

Hier kunt u invullen dat u ondersteuning wenst van uw gezin door een Copiloot. Na uw aanmelding kijken we of er op dit moment mogelijkheden zijn in het huidige team of verwijzen u eventueel door naar een passend alternatief.

Wij kunnen je helpen met het aanvragen van een ZEVMB paspoort (predicaat) voor je kind bij Wij zien je Wel. Een ZEVMB paspoort is een vereiste voor de ondersteuning van een Copiloot. Voor hulp bij het aanvragen van dit paspoort hebben wij je goedkeuring nodig om bovenstaande ingevulde gegevens te delen met Wij zien je Wel. Jouw goedkeuring zorgt ervoor dat wij je sneller kunnen helpen. Na goedkeuring en een eerste telefonisch contact met jou doen wij een aanvraag voor je bij Wij zien je Wel en krijg je via de mail een inlog om extra gegevens te delen in een beveiligde omgeving.
Doorgeven gegevens aan WijzienjeWel?

Wat doen we met je gegevens?

De ingezonden gegevens worden opgeslagen op de webserver en periodiek geëxporteerd naar een Excel bestand voor verdere verwerking. Dit bestand wordt opgeslagen in ons projectarchief zolang het project duurt. Wanneer er nog geen predicaat is voor je kind (ZEVMB paspoort) en je wilt dat Copiloten ondersteunt met het aanvragen van een ZEVMB paspoort dan worden éénmalig de ingevulde gegevens gedeeld met Wij zien je Wel, dit doen we pas als we je eerst telefonisch hebben gesproken.