Bericht Minister van VWS, Conny Helder

Met deze woorden spreekt de Minister van VWS, Conny Helder, haar waardering en dank uit voor het werk wat we samen in de pilots hebben opgebouwd.  

Zij spreekt de wens uit dat deze resultaten worden bestendigd en doorontwikkeld in de volgende fase. 
Dit deed zij ter gelegenheid van het startcongres op 7 december van de alliantie Metgezel, die het vervolg van de Copiloten gaat vormgeven.